Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2014

iamnotperfect
3403 5c3b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viahunsert hunsert
iamnotperfect
5446 fded 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahunsert hunsert
iamnotperfect

Nie ma nic gorszego niż zawieść się na człowieku, wobec którego miałeś największe oczekiwania.
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viahunsert hunsert
iamnotperfect
8216 c31f 390
Reposted fromyoo yoo viahunsert hunsert
iamnotperfect
5410 5f9d 390
Reposted fromAstalka Astalka viazyta zyta
iamnotperfect
Skoro masz złamane serce, to znaczy, że się starałaś
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viazyta zyta
iamnotperfect
Odczekać 6 godzin, Albo kilka Dni, pare Miesięcy, Rok. Potem znów zaświeci słońce.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viazyta zyta
iamnotperfect
To era, w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd. To era, w której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi "trudno".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viazyta zyta
iamnotperfect
iamnotperfect
4183 4925 390
Reposted fromretaliate retaliate viahunsert hunsert

July 31 2014

iamnotperfect
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viawiks wiks
iamnotperfect
9915 7e0f 390
Reposted fromcompanypfk companypfk viakarna karna
iamnotperfect
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viaNataly Nataly
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viaFuel Fuel
iamnotperfect
Jak się czujesz, kiedy wiesz, że coś tracisz? Uciekasz od tego biegiem czy stąpasz powoli?
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. I
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
iamnotperfect
iamnotperfect
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
iamnotperfect
Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni.
— Dalai Lama
iamnotperfect
1701 d59e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakochajmnie kochajmnie
iamnotperfect
1897 f4d7
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viajoder joder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl